INTEGRITETSPOLICY

Stigges Elinstallation AB, (nedan kallat STIGGES EL) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av säkerhet.
Vi arbetar fortlöpande med att säkerställa att all vår hantering av personuppgifter möter de nya ökade kraven i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25:e maj 2018.