SOLCELLER

Solceller - Så här fungerar det !

En solcell är ca 15x15cm och består av dopat kisel. När solen lyser frigörs elektroner mellan fram- och baksidan och en elektrisk ström bildas. Solcellerna seriekopplas, vanligtvis 60st (260W) eller 72st (315W) till paneler. 20-25st paneler seriekoppas till slingor med spänning upp till 900V, slingorna
kopplas in i en växelriktare. Växelriktaren gör om likströmmen från solcellerna till växelström som leds vidare in i din elcentral. Strömmen används först och främst inom fastigheten, om din förbrukning är lägre en solcellsproduktionen säljer du överskottet till ditt ditt el-bolag, om din förbrukning är högre behöver du köpa el. LÄS MER HÄR

Solceller - Så här går det till:

Solceller från idé till färdig anläggning
Vi utgår från din el-förbrukning, storlek på huvudsäkring, måtten på dina takytor och offererar en anläggning efter dina behov och förutsättningar.

Vi hjälper dig i hela processen allt från ansökningar om stöd, till montage, elinstallation och idriftsättning av färdig solcellsanläggning.


1. Offertunderlag
Fyll i ett offertunderlag med nödvändiga uppgifter för att offerera en skräddarsydd solcellsanläggning. I många fall kan vi med utgångspunkt från adressen via flygfoto mäta taket.


2. Offert
Med utgångspunkt från Offertunderlag tar vi fram en offert där förväntad el-produktion och kostnader är specificerade. I samband med beställning kan vi om du önskar erbjuda besök på plats för kontroll av takets mått, utförande, växelriktarens placering och anslutning till Elcentral.


3. Order/Leverans/Installation
Vid beställning skickas ett ordererkännande där det tydligt framgår vad som ingår i leverans samt vad som eventuellt tillkommer. Utrustningen skickas direkt till dig från våra leverantörer veckan innan installation. Fraktföretaget ringer dig och kommer överens om lämplig dag för leverans. Vår montör ringer dig veckan innan montage, kontrollerar att samtliga detaljer är levererade och bokar in lämplig dag för montaget (vanligtvis tar montaget ca 2-3 arbetsdagar). När montaget är färdigt provstartar montören anläggningen och kontrollerar att allt fungerar som det ska. I samband med detta går han även igenom anläggningens funktion tillsammans med dig. 


4. Anmälan till nätbolag
Innan installation gör elektriker en föranmälan till nätbolag och efter installationen en färdiganmälan. Därefter byter ditt nätbolag kostnadsfritt ut din elmätare till en som mäter i båda riktningarna. Obs viktigt! starta inte anläggningen utan att mätare är utbytt annars riskerar du att bli debiterad för överskotts el som du matar ut på nätet.


Övrigt du behöver tänka på:


Val av elbolag
Du ska även välja elbolag för försäljning av överskotts el. I vissa fall är din nätägare även elbolag och kan erbjuda ett bra avtal, i andra fall är det bättre att välja elbolag separat. De flesta elbolag erbjuder microproducenter att köpa överskottsel för spotpriset 0,30-0,40:-/kWh andra upp till 1:-/kWh


Bygglov
I vissa kommuner krävs bygglov för installation av solceller, kolla med din kommun vad som gäller i ditt område. Kontakta oss så hjälper vi till med ansökan.


Solcellsstöd
Solcellsstöd kan beviljas med 20% av kostnaden för privatpersoner och 30% för företag inklusive montagekostnad. Det brukar ta mellan 1 till 2 år att få solcellsstöd. Många installerar solceller och får bidraget i efterskott. Ansökan behöver dock skickas in innan projektet påbörjas. Vi hjälper dig att fylla i ansökan och rekommenderar att skicka in den så snart som möjligt. I nuläget har riksdagen beslutat om 1,4 miljarder kr i Solcellsstöd för perioden 2016-2019 med 225milj 2016 och 390 milj/år fram till 2019.


ROT avdrag
Som alternativ till solcellsstöd kan du få ROT-avdrag. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden inklusive moms. Skattereduktionen är från och med 2016 30% av detta belopp.
Dvs 0,3×0,3= 9% av totalkostnaden.Du kan inte få både solcellsstöd och ROT-bidrag. LÄS MER HÄR

Vill du ha minskad elräkning och 8-10% ränta på dina pengar ?
Har du elräkningar på 10.000-20.000:-/år och samtidigt pengar på banken till 0% ränta ? Då kan du minska dina elkostnader och samtidigt få 8-10% ränta på dina pengar.


Så här går det till
Istället för att betala pengar till elbolaget köper du en solcellsanläggning som genererar el. Anläggningen kostar mellan 130.000-180.000:- och ger ca 8-10% förräntning på investerat kapital. Efter ca 10år då anläggningen har betalt sig, kan du se fram emot ytterligare 25-30år gratis el. Ett tak på ca 40-80m2 ger el som är värd ca 10.000-15.000:-/år. Kontakta oss, vi hjälper dig i hela processen från idé till färdig anläggning.

Microproducent

När du skaffar en solcellsanläggning blir du microproducent av El. Som microproducent:

  • betalar du ingen energiskatt eller moms på den elen du säljer till ditt Elbolag.
  • får du inte producera mer el än vad du förbrukar.
  • får du installera in anläggning på max 43,5kW, 63A säkring.


Ersättningar och stöd för microproducenter
Som solelsproducent finns följande ersättningar/stöd.

  • Solcellsbidrag, 20% av investeringskostnaden privatpersoner, 30% företag
  • Försäljning överskottsel, de flesta el-bolag erbjuder spotpriset 0,30- 0,40:-/kWh
  • Skatteavdrag med 0,6:-/kWh för utmatad överskottsel
  • El certifikat, ca 0,10 – 0,20:-/kWh, gäller för hela el-produktionen
  • Nätnytta ca 0,07:-/kWh, erhålles från nätbolag


Detta innebär att du får betalt ca 1,2:-/kWh för den el du säljer.
Vid summering av elräkningen kommer de flesta fram till ett inköpspris på ca 1,2 -1,50:-/kWh. Slutsats: oavsett om du använder elen själv eller säljer den är den värd ca 1,2:-/kWh.


Exempel

En anläggning på 10kW upptar ca 70m2 takyta och ger ca 10.000kWh x1.2= 12.000:-/år vid ett inköpspris på ca 170.000 – 20% bidrag = 136.000:-. 136.000/12.000 = ca 11 års pay-off tid, eller ca 9% förräntning med nuvarande energipriser.


Prisutveckling och installerade system
Priserna på solceller har från 2010 till 2013 minskat till 1/3-del och har därefter stabiliserats på nuvarande nivå. Många fastighetsägare i Sverige har upptäckt att det är lönsamt med solceller och antalet installationer har de 3 senaste åren fördubblats varje år. LÄS MER HÄR

OFFERTUNDERLAG SOLCELLER:

Lika mycket sol som norra Tyskland
Tyskland är det landet i Europa som har störst andel solceller installerat per invånare. Södra Sverige upp till dalarna och längs kusterna har lika stor solinstrålning som norra Tyskland.